Endüstriyel Tasarım Tescili
Tasarım Adı :
Görsel Adedi :
Hizmet :
Harç :
Toplam :
 Sepete Ekle

Ticari rekabetin yoğun olduğu günümüzde, rakipler müşteri memnuniyetini sağlamak için reklamlarında ürün imajını marka ve tasarım yolu ile öne çıkartmaktadırlar. Bu noktada, müşterilerin satın alma kararlarını etkileyen başlıca iki unsurun marka ve tasarım olduğu söylenebilir.

 

Tasarım Nedir?

Tasarım; bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Tasarım, fiyat, kalite ve performans olarak benzer ürünlerin yer aldığı pazarda, ürün bazında anlamlı farklılıklar ve katma değer yaratmanın en etkin araçlarındandır.

Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dış görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı teknolojiyi ve kaliteyi sunan iki ürün arasında dış görünüş, ürün tercihinde en etkin rolü üstlenmektedir.

 

Endüstriyel Tasarım Tescili için Tasarımın Taşıması Gereken şartlar

 

Bir tasarımın tescil edilebilmesi için bazı şartları taşıması gerekir. Bunlar; yenilik, ayırt edici nitelik, ürün veya ürünün parçası, insan duyuları ile algılanabilen görünümü olarak özetlenebilir.

 

a)     Yenilik: Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise, o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.

 

b)     Ayırt edici nitelik: Ayırt edici kavramı, bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır. Bir endüstriyel tasarımın tüketici üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın aynı tüketicide bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa o tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilir.

 

c)     Ürün veya ürün parçası: Üründen bağımsız olan bir tasarım koruma altına alınmaz. Tescile konu olan tasarımın

Koruma Kapsamına Girmeyen Tasarımlar

 

1.    Yenilik ve ayırt edicilik özelliği bulunmayan tasarımlar,

 

2.    Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar,

 

3.    Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar,

 

4.    Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamına girmez.

Endüstriyel Tasarımların Tescil Edilme Nedenleri 

·         Kopyalanmaktan ya da taklit edilmekten korunma

·         Firma Politikası

·         Rekabet içinde olunan firmalardan ayrılabilme

·         Firma Prestiji

·         Tasarımın kopyalandığının sanılmasını engellemek 

Tasarım Hakkı Kapsamı

Tasarım hakkı sahibi, tasarım hakkına yapılabilecek tecavüzlerden dolayı hukuk davası açmaya yetkilidir. Tasarım hakkı, sahibinin izni olmadıkça üçüncü kişiler tasarımın uygulandığı ürünü;

·         Üretemez

·         Piyasaya süremez

·         Satamaz

·         Sözleşme yapamaz

·         İthal edemez

·         Ticari amaçla kullanamaz

·         Ticari amaçla elinde bulunduramaz. 

Endüstriyel Tasarımlarda Koruma Süresi 

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Koruma süresi, tescilin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

Numaranızı Bırakın
Biz Sizi Arayalım
Online İşlemler

Tasarım İzleme

Tasarıma ait başvuru ve sonuç bilgilerini buradan görebilirsiniz.

Başvur

Tasarım Yenileme

Tasarımınızın 10 yıl süresi dolduğunda yenileme işlemlerini buradan yapabilirsiniz.

Başvur

Yurt Dışı Tasarım Tescili

Madrid Protokolü kapmasanında yurt dışı tasarım tescili işlemlerini buradan yapabilirsiniz.

Başvur

  Adres Değişikliği

Tasarım sahibinin adresinde herhangi bir değişiklik olduğunda buradan yapabilirsiniz.

Başvur

Ünvan Değişikliği

Tasarım sahibinin ünvanında bir değişiklik olduğunda buradan yapabilirsiniz.

Başvur

Nevi Değişikliği

Tasarımınıza ait nevi değişikliklerini buradan yapabilirsiniz.

Başvur

Tasarım Devir

Tasarım sahibinin başka bir şahıs / firmaya devir işlemlerini buradan yapabilirsiniz.

Başvur

Lisans İşlemleri

Tasarımınıza ait lisans işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz.

Başvur

Enstitü Kararlarına İtiraz

Enstitünün vermiş olduğu kararlara ilişkin itiraz işlemlerini buradan yapabilirsiniz.

Başvur

Tasarım Yayına İtiraz

Tasarımınızın yayın kararlarına ilişkin itiraz işlemlerini buradan yapabilirsiniz.

Başvur

Tasarım Savunma

Tasarımınıza itiraza karşı görüşlerinizi içeren belge ve bilgilerin gönderimini buradan yapabilirsiniz.

Başvur

Tasarım Belge Düzenleme

Tasarım tescile bağlandığında iki ay içerisinde belge ücretinin yatırılması gerekir. İşlemi yapmak için.

Başvur