Marka Nedir?

 

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer bicimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her turlu işaretleri içerir.

 

                                                  MARKA ÇEŞİTLERİ

 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilecek markaların çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme ye yara yan işarettir.

 

b) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etme ye yarayan işarettir.

 

c) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve/ veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından a yırt etme ye yarayan işarettir.

 

d) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etme ye yarayan işarettir.

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/ veya hizmet markası olarak ad veya unvanlarını başvuru formu üzerindeki başvuru sahibi bölümüne birlikte yazarak başvuru yapabilirler.

 

 

KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER

(Kimler Marka Tescil Ettirebilir? )

 

7. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü koruma; Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde ikametgâhı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir.

 

Yukarıda belirtilen kapsama girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca marka korumasından aynı şekilde yararlanır.

 

Marka Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Marka başvurusu yapılırken şahıs adına veya tüzel kişilik (Limited şirketi,Anonim şirket vb) adına farklılık göstermektedir.

Tüzel Kişi (şirket) Başvuruları

  •     Vergi Levhası fotokopisi
  •     Şirket imza sirküleri fotokopisi
  •     Markayı ifade eden logo varsa
  •     Vekaletname (Noter Onayı gerekmez)

Şahıs Başvurusu İçin;

  •     Kimlik fotokopisi
  •     Markayı ifade eden logo varsa
  •     Vekaletname (noter onayı gerekmez)